41st Post Graduate Diploma Course in Advanced Wildlife Management (10 Months) Trainees (2019-20)


back

Sr. No.

 

Name of Officer Trainee

 

State/ Country

1.  

Sh. Arun Vignesh C.S.

 

Assam

2.  

Sh. Santosh Kumar Reddy

 

Arunachal Pradesh

3.  

Sh. Manu Sathyan

 

Kerala

4.  

Ms. Harini Venugopal

 

Rajasthan

5.  

Sh. Chunamani Singh

 

Chhattisgarh

6.  

Sh RamaKrishna

 

Chhattisgarh

7.  

Sh. Shrinivas Tenneti

 

Chhattisgarh

8.  

Sh. Pramodkumar Baburao Panchbhai

 

Maharashtra

9..  

Dr Nitin Gupta

 

Madhya Pradesh

10.  

Dr Deepti Arora

 

Uttarakhand

11.  

Dr H Dileep Kumar

 

Tamil Nadu

12.  

Sh. Shashank Ravi Kashyap

 

Tamil Nadu

13.  

Sh. Dhawan Kumar Rawat

 

AGMUT

14.  

Sh. Kushagra Pathak 

 

Maharashtra

15.  

Dr Shahnawaz Ahmad Bhat

 

Himachal Pradesh

16.  

Mr. Kyaw Kyaw Han

 

Myanmar

17.  

Mr. Win Lwin Oo

 

Myanmar

18.  

Md. Mofizur Rahaman Chowdhury

 

Bangladesh

19.  

Md. Kamruzzaman

 

Bangladesh

20.  

Mr. Sharifuzzaman

 

Bangladesh