हमसे सम्पर्क करें 

पोस्ट बाक्स #18, चन्द्रबनी
देहरादून 248001 
(उत्तराखण्ड)
भारत
ईमेल : wii@wii.gov.in 
दूरभाष : +91 135 2640111 -15
फैक्स नo : +91 135 2640117

डॉ. धनंजय मोहन
निदेशक
भारतीय वन्यजीव संस्थान
पोस्ट बाक्स #18, चन्द्रबनी
देहरादून 248001
(उत्तराखण्ड)
ईमेल : dwii@wii.gov.in
दूरभाष :  +91 135-2640910(D), +91 135-2640111 to 15.
विस्तार नo :
(102)
फैक्स नo : +91 135-2640117

डॉ, वाई वी झाला
डीन
भारतीय वन्यजीव संस्थान
पोस्ट बाक्स #18, चन्द्रबनी
देहरादून 248001
(उत्तराखण्ड)
ईमेल  : dean@wii.gov.in
दूरभाष : +91 135-2640111 to 15.
विस्तार नo : (202)
फैक्स नo : +91 135-2740117
डॉ मोनाली सेन
रजिस्ट्रार
भारतीय वन्यजीव संस्थान
पोस्ट बाक्स #18, चन्द्रबनी
देहरादून 248001
(उत्तराखण्ड)
ईमेल : registrar@wii.gov.in 
दूरभाष : +91 135-2640116(D), +91 135-2640111 to 15.
विस्तार नo : (112)
फैक्स नo : +91 135-2640117

श्री पी के अग्रवाल
डिप्टी रजिस्ट्रार
भारतीय वन्यजीव संस्थान
पोस्ट बाक्स #18, चन्द्रबनी
देहरादून 248001
(उत्तराखण्ड)
ईमेल  pka@wii.gov.in 
दूरभाष : +91 135-2640111 to 15.
विस्तार नo : (110)
फैक्स नo :  +91 135-2640117

श्री राजेश थापा, सिस्टम मैनेजर
भारतीय वन्यजीव संस्थान
पोस्ट बाक्स #18, चन्द्रबनी
देहरादून 248001
(उत्तराखण्ड)
र्इ-मेल : rthapa@wii.gov.in 
दूरभाष : +91 135-2640111 to 15.
विस्तार नo : (137)
फैक्स नo : +91 135-2640117
 
टेलीफोन निर्देशिका डाउनलोड (626 KB)