हमसे सम्पर्क करें 

पोस्ट बाक्स #18, चन्द्रबनी
देहरादून 248001 
(उत्तराखण्ड)
भारत
र्इ-मेल : wii@wii.gov.in 
दूरभाष : +91 135 2640111 -15
फैक्स नo : +91 135 2640117
डॉ. वी. बी. माथुर  , निदेशक
भारतीय वन्यजीव संस्थान
पोस्ट बाक्स #18, चन्द्रबनी
देहरादून 248001
(उत्तराखण्ड)
र्इ-मेल : vbm@wii.gov.in, dwii@wii.gov.in
दूरभाष :  +91 135-2640910(D), +91 135-2640111 to 15.
विस्तार नo :
(102)
फैक्स नo : +91 135-2640117
डॉ जी एस रावत, डीन, वन्यजीव विज्ञान संकाय
भारतीय वन्यजीव संस्थान
पोस्ट बाक्स #18, चन्द्रबनी
देहरादून 248001
(उत्तराखण्ड)
र्इ-मेल : rawatg@wii.gov.in
दूरभाष : +91 135-2640111 to 15.
विस्तार नo : (202)
फैक्स नo : +91 135-2740117
श्री अजय श्रीवास्तव, कुलसचिव
भारतीय वन्यजीव संस्थान
पोस्ट बाक्स #18, चन्द्रबनी
देहरादून 248001
(उत्तराखण्ड)
र्इ-मेल : registrar@wii.gov.in 
दूरभाष : +91 135-2640116(D), +91 135-2640111 to 15.
विस्तार नo : (112)
फैक्स नo : +91 135-2640117
श्री पी.के.अग्रवाल, प्रशासनिक अधिकारी
भारतीय वन्यजीव संस्थान
पोस्ट बाक्स #18, चन्द्रबनी
देहरादून 248001
(उत्तराखण्ड)
र्इ-मेल : pka@wii.gov.in 
दूरभाष : +91 135-2640111 to 15.
विस्तार नo : (110)
फैक्स नo :  +91 135-2640117
श्री राजेश थापा, सिस्टम मैनेजर
भारतीय वन्यजीव संस्थान
पोस्ट बाक्स #18, चन्द्रबनी
देहरादून 248001
(उत्तराखण्ड)
र्इ-मेल : rthapa@wii.gov.in 
दूरभाष : +91 135-2640111 to 15.
विस्तार नo : (137)
फैक्स नo : +91 135-2640117
 
टेलीफोन निर्देशिका डाउनलोड (66 KB)